Rabbit Rewards

เงื่อนไขการร่วมสนุก :

(1) เมื่อสมาชิก Rabbit Rewards ซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการรับชำระเงินผ่านบัตรแรบบิทและ/หรือ Rabbit LINE Pay บนโทรศัพท์มือถือ จะได้รับ

(1.1) 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัลต่อ 1 การใช้จ่ายผ่านบัตรแรบบิท 1 ครั้ง (ไม่จำกัดยอดใช้จ่าย) 

(1.2) 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัลต่อ 1 คำสั่งซื้อ ผ่าน Rabbit LINE Pay ที่ร้านค้าหรือออนไลน์ (ไม่จำกัดยอดซื้อ)

*หมายเหตุ  การใช้จ่ายเพื่อโดยสารรถไฟฟ้า BTS ผ่านบัตรแรบบิท หรือ Rabbit LINE PAY จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามข้อ 1.1 และ 1.2

(2) สมาชิก Rabbit Rewards สามารถใช้คะแนนสะสมของตนแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้ทาง www.rabbitrewards.co.th หรือ Mobile Application โดยจะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัลต่อ 1 คะแนนสะสม สามารถแลกสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์, 10 สิทธิ์, 100 สิทธิ์

 

**********ร่วมสนุกง่ายๆ แค่สมัครสมาชิก Rabbit Rewards ฟรี คลิกที่นี่ **********

 

รายละเอียดของรางวัล และการจับรางวัล

ของรางวัล :

รางวัลที่ 1 แพ็คเกจท่องเที่ยวเยอรมันนี จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 208,791 บาท รวมมูลค่า 208,791 บาท (ประกอบด้วย ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน Turkish Airlines ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-เบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 146,800 บาท, ค่าห้องพักที่เมืองเบอร์ลินและอาหาร ประเทศเยอรมันนี 6 วัน 5 คืน มูลค่า 61,991 บาท)

 

รายชื่อผู้โชคดี

ดำรง ฟุ้งธรรมสาร

 

รางวัลที่ 2 คะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส (ใช้สำหรับแลกสินค้าและ/หรือบริการ) มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 15,000 บาท (ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้)

 

รายชื่อผู้โชคดี

Natawan Paoin
ชมานุตม์ เอี่ยมโกศลเลิศ
สหชล พึ่งชาญชัยกุล
บุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ
สิทธิพล ศิลพรกรกุล

 

รางวัลที่ 3 คะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส (ใช้สำหรับแลกสินค้าและ/หรือบริการ) มูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 75,000 บาท (ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้)

 

รายชื่อผู้โชคดี

ดชวรุตม์ เรืองเวทสวัสดิ์
saovapark ruangthep
ธีรดนย์ อินทรโชติ
ภีมพัฒ โจมสว่าง
กันตสรรค์ มิ่งเมือง
Yanakorn Nuchwong
รุจจิกรณ์ โพธิ์สุวัฒนากุล
Zippobaby Aerann
วัฒนพล อารีย์
Praewpan Namboonchoo
นุจรินทร์ ภัทรทีปกร
waraporn chattranuchat
ชาติชาย ช่วยให้สม
lalitta phanichphol
ศิริมล หวังคุณธรรม
นภาพร ประกฤติกรชัย
Khulab Pongsitthichai
Lucky Goody
Cholteera Boonchuban
เบญจวรรณ ช่วยชุมชาติ
ภัทรภร ฉิมครบุรี
กนิษฐา วิริยะผล
พงศธร มงคลไวย
waris rojmankong
วารินทร์ อภิพัฒน์ธีรกุล
Sapiyawat Tantidit
trin channgern
ปรมัตถ์ ผิวขำ
ศิวพล ธรรมวิริยาภรณ์
อาทร บุศราวงศ์
พาสน์พูนศรี นาคทอง
อภันตรี อินธิสาร
แพร เพ็ชรเกลี้ยง
ศุภวรรณ คำพวง
กมลทิพย์ หนองตะไกร
ตฤณ จิรนันทกูล
วรรธนพงษ์ กิจปุญญพัฒน์
Wiriya Arckdhakoon
ดวงเดือน กายธัญลักษณ์
Witsanu Techama
Naruedol Bongkotkarn
Narongpron Tantengphol
ชูธรรม พานอก
คมสันต์ ดั่นเจริญ
TANYATORN SUREEWANGAREE
Nittaya Suklim
สุพรรษา เวชกามา
จิราภรณ์ โพธิ์อุบล
กิตติศักดิ์ อภิวงศ์
วศิน ตั้งจิตรมานะมั่น

 

รางวัลที่ 4 คะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส (ใช้สำหรับแลกสินค้าและ/หรือบริการ) มูลค่ารางวัลละ 300 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่า 60,000 บาท (ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้)

 

รายชื่อผู้โชคดี

ไพศาล กวียานันท์
สิตานัน เปรมศรี
Ritthisak Thapniwat
ณัฐพัชร์ แต่งสกุลสุวรรณ
Niwat Tanjai
Supichaya Tekunmak
Nuntawan Gongsakdi
จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
Lee Turner
tanwarat rattanonroj
lawan kittipatmetha
Akekachai Chattranet
Patchara Tonsalee
ธนากร ทรัพย์แสงประภา
ฟาริด เซเมาะ
pattareeya Lamaikul
Thittawan Sanprasop
Punyanuch Pattamabenjakun
วีรวุฒิ สถิตอภิบาลกุล
อภินันท์ นาคประดิษฐ์
สุคนธ์sukhon รัตนโอภาสRatanaopas
สุวิทย์ ตั้งคุณธรรมดี
วนิดา หิรัญโยธิน
kes kanlaya
จุฬาภา สุขวงศ์
Bell Watcharaporn
Pradya Duangman
วรินยุพา นพกูล
วีณา พงษ์พิทักษ์
ณัฐกฤตา วิจิตรสมบัติ
Monmanat Khuntanawat
Asamaporn Suvanawong
Gee Spt
porntima tiewpiyakul
พรชัย ธนะนิรันดร์
เสาวณี เนียมสอน
จันทร์จิรา เล็กพงษ์
Beng Tan
Tuttporn Ketsilp
ภูมินทร์ นารินทร์
natisha kwamman
ชัญญาพัชร์ พรหมพันธกรณ์
kantapol koolarnarpreuk
มัลลิกา โพธิ์สา
ธันย์ชนก สมบูรณ์ดำรงกุล
Ongarj Sakulrungruangchai
ชนนิกานต์ ธันยบูรณ์วัฒนา
Salinee Chiewpaiboonsakul
Pairut Sukitjanon
ยุพาภรณ์ กิระวิทยา
NuchNuchjira Boonyai
กิตติณัฏฐ์ เลาหรุ่งพิสิฐ
CHATPHAT CHAIWONGPHAT
วิชัย ตริตรงวิทูร
Patchsikorn Jurairatanaporn
Nutt Chiangwattana
วชิรวิชญ์ สิทธิศักดิ์
รัชนี รติกุลธนทรัพย์
อรรถพล ศิริวานิชย์
Umpa Meeprayad
Jutamas Temwattanangkul
กชกร สินสืบผล
Yuttana Srikok
จันทนา สมสงวน
ชาตรี ศิษย์ธานนท์
Chittapon Pongvachiraporn
นพวรรณ หวังประเสริฐ
ทรรศนีย์ ภู่อ่อน
Nundear Uthaipiboon
อัญชลีน้อย แม้น้อย
mongkol Larpsirikul
ณัฏฐ์ดนัย เลื่องลือธรรม
charlotte trudgill
วริษฐา จันทรไมตรี
Bo Pegasus
รัตน์ติกาญกุล โมราทอง
ภัทร์ธมนต์ หอเนตรวิจิตร
วิชชุทัศน์ นาวินปกาสิตย์
เทียมใจ เพชรอภิวงศ์
ปรางค์ทิพย์ อินทร์สิงห์
ภานุ ปัญญาธีระ
Chutipon Watanakemapirut
สายสุนีย์ ลำจวน
Anunya Sopitpyakul
นริสรา กาวิยะ
กาญจนา หรบรรพ์
ธิดา ชุ่มจิตร์ญาติ
Nantawat Sikong
ธนยศ ตั้งนิสััยตรง
patcharawat prateeppleepol
Thitiya Chanpuak
วรินธร ยังกิจการ
เกชา เคริอสง่า
KOTARO TOMITA
Surachai Sukpascharoen
sinthorn techamanokun
ชลทิพย์ กาญจนชัยรัตน์
จารุวรรณ ไชยคำ
ณัฐวัตร อำนวยหาญ
สุธี เหล่าโกเมนย์
นัทธร ทองกำเหนิด
วสุนธรา กิจประยูร
Narokee watana
saipin tassana
พัชรินทร์ กรอนันต์สิริ
ศรัณย์ บุพพาศิรกุล
deawan phanittarattana
กุลสตรี กุลบุตร
Janjira Krankratok
worakrit liamkrathok
นุชรัตน์ สุขวิมลเสรี
Pisit Kuntiwattanakul
กมลชนก สุขสุวรรณ์
kritiphong Punseang
Tanita Vithayaveroj
Sirirak Thasa
เอกบดินทร์ วัชรวรธรรม
Chatree Siribun
จุรีวรรณ นวนแป้น
ปิยะวรรณ ลิ้มสวัสดิ์
ธัญธร ธนินวัฒนาธร
Teerapong Ananchaiprapa
Marisa Kritchanarat
วลัยลักษณ์ จันทดิษฐ์
somchai wichitsombat
AMORN SIRIPONGPAIBOON
wipada serathin
มณีรัตน์ สง่าศิลป์
Sruang Jaradseangsophon
สุพรรณลดา ก่ำเพชร
ญาณิศา เตชะภูสิทธิพงศ์
วิภาพร พลโยราช
พิพัฒน์ นรัตถรักษา
ฉัตรกรณภัทร เหล่าเพิ่มพูนสกุล
Supakarn Srichan
กนธิชา จิรเธียรพฤทธิ์
patchalin rueangwongwit
onanong meedee
ณัฐวุฒิ งามศิริ
ธัญธร ธนินวัฒนาธร
มณฑิรา จิตรซื่อ
wannarat metapornpaiboon
Panuwat Asumpinpong
อัปสร เลิศเถกิงเกียรติ
นภาภรณ์ กานต์นนทกร
Panadda Phannakarn
ดวงฤทัย สันติสิริสุข
Bhurita Ruangthong
Chomanard Ratanawatanasin
วิไลลักษณ์ ทองเจือ
ชาติชาย ช่วยให้สม
ณรงค์ศักดิ์ ดิษฐสกุล
Tanakorn Rujijareonchai
Suriya Foongyai
prasit lertpanyapornchai
kamchai wongjunta
พรศรี เตชะธรรมนุกูล
จิรโรจน์ เนียมนาค
ธัญธร ธนินวัฒนาธร
Surapong Kanboon
ปกรณ์ มัชฌเมธี
นาฎพินิจ จิตรใจ
Phunnapong Swatyard
ปิติ ปิติพัฒน์
Shotaro Chiba
ยศภัทร จรัสอรุณฉาย
kritsana yuyong
chartchai saengthong
WILAI PAYOMTIP
ธรรมนูญ ศิลาเลิศ
ยุวพร ยุวมงคล
จินดารัตน์ ทัตอุปริตโถ
อณุภา กิตติพนังกุล
THANAPOL INTHONG
นฤมล โต๊ะวิเศษสุข
tee vac
กัณณิกา บุญสิริพิพัฒน์
สุวรรณี ธีรสุขประเสริฐ
siwaporn pinij
maleerat tangsiri
วาณิช ชัยชุมพล
wimolrat subwiwat
Pichet Paopadetkarn
เกตุวดี ก่อศักดิ์ไพศาล
Chinnawat Udomphithayathorn
Zusu K
อุทุมพร เลื่องลือเจริญกิจ
Prapapan Teerawanichpan
สมชาย วราฤทธืชัย
ศุภชัย หอมนาน
วิชญา เหล่าสมบัติ
Anusorn Phothidaen
อุดม สุติเชวงกุล
Thaya Maneekul
Thaya Maneekul
Chetsada Sanguansak
บัณฑิต กังวานณรงค์กุล
Phanida Thammanee
Mayuree Srikulwong

 

รวมของรางวัลทั้งสิ้น 256 รางวัล รวมมูลค่า 358,791 บาท

 

การจับรางวัล :

จับรางวัลวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น :

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางfacebook.com/rabbitreward , www.rabbitrewards.co.th ในวันที่ 31 มกราคม 2562

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา1 ชุด มาเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า15 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูจิบัตรฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยให้มาพร้อมบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรการกุศลต่อไป
 2. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่ผู้ร่วมรายการมีสิทธิที่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 3. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้
 4. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน หรือมีส่วนประกอบเป็นเงินสดแต่อย่างใด
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 7. พนักงาน บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด, บริษัทในเครือบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) “บีทีเอส”, บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 8. กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะรวบรวมกระดาษชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 9. รางวัลตั๋วโดยสาร 2 ที่นั่ง จะต้องเดินทางในวัน เส้นทาง และเที่ยวบินเดียวกัน สำรองที่นั่งในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกัน (ไม่สามารถแยกเดินทางได้) โดยค่าธรรมเนียม ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 10. รางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวเยอรมันนี ผู้โชคดีไม่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเส้นทางการบินอื่น 
 11. รางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวเยอรมันนีสามารถเดินทางได้ภายใน 1 ปี เท่านั้น นับจากวันที่แจ้งสำรองที่นั่ง ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวเยอรมันนีจะต้องติดต่อเพื่อทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายใน 30 เมษายน 2562 และออกตั๋วโดยสารรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบินและจะไม่สามารถสำรองที่นั่ง และออกตั๋วโดยสารได้หากไม่มีที่นั่งว่างในรหัสชั้นโดยสาร (booking class) ที่สายการบินฯ กำหนด / สายการบินจะออกตั๋วโดยสารให้แก่ผู้โชคดีเมื่อผู้โชคดีแจ้งรายละเอียดเที่ยวบินที่ประสงค์ทางอีเมลที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
 12. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางfacebook.com/rabbitreward , www.rabbitrewards.co.th  ในวันที่ 31 มกราคม 2562

 

ทั้งนี้เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ เลขที่ 1831/2561