Rabbit Rewards

สิทธิพิเศษสำหรับชาวRabbit

รับฟรี! บัตรกำนัลจากแมคโดนัลด์ 100 บ.
เพียงนำบัตรแรบบิทมาสมัครสมาชิก Rabbit Rewards! 

ที่นี่

#เปลี่ยนทุกวันเป็นรางวัล

 

รายละเอียดโปรโมชั่น

(1) ระยะเวลาโปรโมชั่น การสมัครสมาชิก การรับบัตรกำนัล และการใช้บัตรกำนัล เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. – 31 มี.ค. 61 เท่านั้น
(2) ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นจะต้องแสดงอีเมลต้อนรับจาก Rabbit Rewards (ที่ได้รับในช่วงเวลาโปรโมชั่น) พร้อมบัตรประจำตัว
ประชาชนสำหรับการรับบัตรกำนัลที่ Rabbit Rewards Service Center สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม ตั้งแต่เวลา 8.00-19.00 ดูตัวอย่างอีเมลต้อนรับที่นี่
(3) จำกัดสิทธิ์สูงสุด 1 ใบต่อท่านตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
(4) บัตรกำนัลมี จำนวนจำกัด 5,000 ใบ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนของรางวัล หรือแลกเป็นเงินสดได้
(5) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rabbitrewards.co.th

 

สมัครสมาชิก Rabbit Rewards ที่นี่